Co to jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) skupia się na teraźniejszości i przyszłości. Również na mocnych stronach Klienta i na tym, co już w Jego życiu działa dobrze i co można wykorzystać jako dźwignię w procesie zmiany.

Jest to także terapia niepatologizująca. Oznacza to, że nie postrzegam moich klientów jako „dysfunkcyjnych”. Nie diagnozuję ich i nie pozwalam im diagnozować samych siebie. Ani ja, ani moi klienci nie jesteśmy zainteresowani tym, aby terapia stała się ich hobby, które trwa latami. Właśnie dlatego będziemy pracować razem tylko do momentu, kiedy sama/sam uznasz, że osiągnęłaś/osiągnąłeś zadowalające Cię rezultaty.

Oto dziesięć korzyści, jakie może przynieść Tobie to podejście:

 1. Krótsza terapia:
  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach często jest krótsza niż tradycyjna psychoterapia, ponieważ koncentruje się na konkretnej zmianie i skupia się na przyszłości.
 2. Szybsze rezultaty:
  Możesz mieć szybsze i bardziej zauważalne rezultatów, ponieważ praca skierowana jest na konkretne cele i rozwiązania.
 3. Orientacja na mocne strony:
  Terapeuta pomaga Klientowi zidentyfikować i wykorzystać Jego mocne strony oraz zasoby, co buduje zdrowe poczucie pewności siebie.
 4. Lepsza samoświadomość:
  Klient jest zachęcany do refleksji nad własnymi celami i wartościami. W efekcie podejmuje bardziej skuteczne i korzystniejsze dla siebie decyzje.
 5. Skupienie na teraźniejszości i przyszłości:
  Unika się tu długotrwałego i nadmiernego analizowania przeszłości. W zamian sprawdzamy, co będzie pomocne i korzystne jako zmiana na teraz i na przyszłość.
 6. Efektywna komunikacja:
  Klient uczy się lepszej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, co pozytywnie wpływa jakość Jego relacji.
 7. Zwiększenie motywacji:
  Praca nad konkretnymi celami i planami działania może zwiększyć motywację klienta do zmiany.
 8. Poprawa samopoczucia: Klient może doświadczyć poprawy nastroju i redukcji objawów stresu, depresji lub lęku.
 9. Skuteczność w radzeniu sobie z problemami: Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach pomaga klientowi wypracować konkretne strategie radzenia sobie z problemami i wyzwaniami.
 10. Zwiększenie satysfakcji z życia: Praca nad osiągnięciem konkretnych celów i zrealizowaniu zmian może przyczynić się do ogólnego zwiększenia satysfakcji z życia.
 11. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest skutecznym podejściem terapeutycznym, które może pomóc klientom osiągnąć konkretne cele i poprawić jakość swojego życia.